Inkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling i Odense Marineforening   Londongade 10  5000 odense C

Den 18-02-2020 kl 19.00

Dagsorden i følge Vedtægterne  

Bemærk at kontingent skal inbetales  senest den 20-12-18 hvis man vil bruge sin stemme på generalforsamlingen det skal inbetales på foreningens bankkonto i jyske bank. reg. nr. 5051 konto nr.6690-10239338  husk navn på inbetalingen kontingent 400.00 kr

det vil ikke vere mugligt at betale på generalforsamlingen 

På Bestyrelsens Vegne

Ole Bøgvig 

 

  1. Valg af dirigent & stemmetæller.

 

  1. Bestyrelsens årsberetning.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

  1. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

 

  1. Valg til bestyrelsen:

 

a. Valg af formand, såfremt valg finder sted.

b. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted.

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

d. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

  1. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
  2. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

  11. Eventuelt.

Husk at Kontingent skal være inbetalt  1 desember  året før generalforsamlingen  så skynd jer at få det betalt !!!!!!

Grunden til dette ar at vi skal betale Kontingent til Danmarks marineforening   den 1-1 så vi må vide hvor mange medlemmer der er der kan jo være nogle der ikke ønsker at være med mere  som ikke har meddelt dette