Extra Ordiner Generalforsamling 9 april kl 19,00 2019

Extra ordiner generalforsamling den 9 April 2018 kl 1900

Eneste punke på dagsordnen fremlæggelse af årsregnskab for 2017 og 2018 og godkendelse af regnskab der blev underkent på den ordinære generaldorsamling 

Inkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling i Odense Marineforening   Londongade 10  5000 odense C

Den 19-02-2019 kl 19.00

Dagsorden i følge Vedtægterne  

Bemærk at kontingent skal inbetales  senest den 20-12-18 hvis man vil bruge sin stemme på generalforsamlingen det skal inbetales på foreningens bankkonto i jyske bank. reg. nr. 5051 konto nr.0001466414 husk navn på inbetalingen kontingent 400.00 kr

det vil ikke vere mugligt at betale på generalforsamlingen 

På Bestyrelsens Vegne

Ole Bøgvig 

 

  1. Valg af dirigent & stemmetæller.

 

  1. Bestyrelsens årsberetning.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

  1. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

 

  1. Valg til bestyrelsen:

 

a. Valg af formand, såfremt valg finder sted.

b. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted.

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

d. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

  1. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
  2. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

  11. Eventuelt.