Inkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling i Odense Marineforening   Londongade 10  5000 odense C

Den 18-02-2020 kl 19.00

Dagsorden i følge Vedtægterne  

Bemærk at kontingent skal inbetales  senest den 20-12-20 hvis man vil bruge sin stemme på generalforsamlingen det skal inbetales på foreningens bankkonto . konto nr.6690-10239338  husk navn på inbetalingen kontingent 400.00 kr

det vil ikke vere mugligt at betale på generalforsamlingen 

På Bestyrelsens Vegne

Ole Bøgvig 

 

  1. Valg af dirigent & stemmetæller.

 

  1. Bestyrelsens årsberetning.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

  1. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

 

  1. Valg til bestyrelsen:

 

a. Valg af formand, såfremt valg finder sted.

b. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted.

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

d. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

  1. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
  2. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

  11. Eventuelt.

Husk at Kontingent skal være inbetalt  1 desember  året før generalforsamlingen  så skynd jer at få det betalt !!!!!!

Grunden til dette ar at vi skal betale Kontingent til Danmarks marineforening   den 1-1 så vi må vide hvor mange medlemmer der er der kan jo være nogle der ikke ønsker at være med mere  som ikke har meddelt dette 

Ved Ansøgning om Optagelse i Odense Marineforening  betales  200,00 kr , som dækker Registrering  hos hovedforeningen samt en Medlemsnål

Bankkonto 6690 -10239338

Generalforsamling 2020   

 

Året 2019 startede dårligt, vi havde en kasserer der ikke havde lavet regnskab og senere ikke kunne give en forklaring på, hvor foreningens penge var henne. Efter en ekstraordinær generalforsamling, fik vi en bestyrelse, der ønskede at redde foreningen. Første store arbejde, var at lave et årsregnskab. Flemming Hede Knudsen, var også ind over sagen og til sidst fik vi konstrueret et regnskab ud fra de bankkontoudskrifter.

I april og maj måned havde vi nogle arrangementer, med stor aktivitet. Havnekulturfestivalden, gav et tiltrængt overskud, men der var stadig lang vej til målet, at vi fik balance i økonomien.

Gennemgang af marinehusets forbrug, viste at der var penge at spare, ved ændringer af forbruget på varme og el. Der er foretaget ting der nedbringer forbruget.

Vores bankforbindelse, her tænker jeg på ”Jyske Bank”, var rystende læsning. Årlige gebyrer på 8.000,00 kr. er helt uacceptabelt, så vi begyndte at undersøge hvad andre banker skulle have. Flemming Hede Knudsen var med i Arbejdernes Lands bank, for at få oplyst deres betingelser. I dag er vi landet på en platform der er god for os. Selve bankaftalen mener bestyrelsen, er den Best mulige for foreningen.

Vi har haft foredrag om søværnets skibe. Det var interessent at høre om, men vi kunne godt have været flere tilstede. Folk taler tit om foredrag og filmsaftener, men kommer der kun 10 stk., er det meget at sætte i gang for så få personer.

På Ørbæk og Egeskov marked var vi sammen med distriktsformand på en stand om Marineforeninger. Værdien er svær at måle, men når jeg taler med folk om Marieforening, sker det tit at folk siger ”vi så jer på markedet”, så vi er blevet bemærket.

Bankospil og julefrokost er det også blevet til sidst på året. Annette havde pyntet op med lys og bord Pyndt, så der var den rette julestemning i lokalet. Det eneste vi manglede var at julemanden kom forbi.

Bag kulisserne er der sket lidt. Vi har fået flere køkkenskabe i kabyssen, samt et stort køl-fryseskab med ismaskine i. Det er ting der er sponsoreret, så det er kun nogle skruer og søm til opsætning det har kostet foreningen at få tingene opstillet i huset.

Vores øl rum har fået en lås i døren ind til kabyssen, så øl manden kan gå ind af bagdøren med øl og vand, uden at han skal igennem hele huset med vare. Det bliver nemmere for os og ham.

Vi har fået foræret en stor sten, som skal opstilles uden for huset, med indskrift til minde om genforeningen 1920. Bestyrelsen synes at denne dag er så vigtig for Danmark at vi bør opstille et mindesmærke om denne begivenhed, så eftertiden ikke glemmer denne begivenhed. Samtidig er det en del af en større plan om at skabe ting der markere Marinehuset på havnenes begyndelse. Galsjøts oplæg til flagpladsen er ikke glemt, så når han er færdig med tegningerne, kan vi begynde at søge penge til det. Jo mere opmærksomhed vi har om Marinehuset, jo større mulighed er der for at vi kan blive her i mange år endnu, ja og længe efter at vi er gået fra borde.

Formand Ole Bøwig.