Generelle Bestemmelser

Rejseudvalget Nyborg Odense og Kerteminde Marineforeninger 

Det Gule Sygesikringskort kan ikke længere anvendes som rejseforsikring. Derfor skal det blå EU sygeforsikringskort medbringes.

Dit pas skal være gyldig mindst 6 mdr. ved afrejsetidspunktet, og skal altid medbringes på rejse til udlandet.

I så fald kan der refunderes hele eller dele af det indbetalte beløb fra din forsikring, under følgende forhold.

Ved frafald til rejsen, pga. sygdom, dødsfald i nærmeste familie kan refusion fås ved henvendelse til dit forsikringsselskab.

Der indbetales et a conto beløb ved indtegning. Hvis der sker ændring i rejsedato eller indhold tilbagebetales a conto beløbet 100%.

2 mdr. før rejsedatoen betales det fulde beløb for rejsen og evt. erstatning søges over forsikringsselskabet (se ovenfor)

Til brug for at søge erstatning, udsteder Marineforeningen attest for tilmeldingen og betaling til den rejse der, søges refusion for.

Det er vigtigt, at du undersøger, før rejsen, hvilke dokumentationer og attester dit forsikringsselskab forlanger for bl.a. betaling m.m.

 

Rejseudvalget

 

 

For alle rejser gælder, at man bør have en rejsesygeforsikring og afbestillings forsikring.

 

Besøg på Industrimuseet i horsens 10 Maj 2019

Marineforeningen tilbyder i samarbejde med nyborg og kerdeminde en bustur til industrimusæet i Horsens der blandt andet indeholder Nimbus musæet .

Edter besøget køres til den lille ø Alrø hver der serveres en kæmpe tardelet efterfulgt af kage og kaffe 

Turen er arr. af Nyborg Marineforening og all henvendelse og tilmælding skal ske til nyborg Marineforening tilmælding skal ske til Telefon 40163570 Kurt K.Taarnqvist sidste tilmeldingsfrist den 1 April

Betaling i nyborgs stue eller på bankkonto 3914-3216397908 Husk at skrive navn i rubrik Besked til modtager .Beløb 495,00 kr max  deltagere 40 .

Ture starter fra nuborg kl 07.00 fra Stuen på Vesthavnen  70 A og fra Kerteminde 7.30 

Eventuelle deltagere fra odense samles op efter aftale med nyborg marine forening 

KL 9.00 er der kaffepause m, Kringle 

KL 10.00 Rundvisning i Industrimusæet 

KL. 11.00 er der Afgang mod Alrø

Kl. 11.40 er der frokost 

Kl 15.00 er der afgang mof fyn via Ejerbaunehøj 

Turen sluttermed sidste stop i Nyboeg Kl 19.00